Realizowane zadania projektowe były podzielone na 3 moduły:
I MODUŁ od 02.10.2023r. do 31.12.2023r.
BĄDŹ DOBRY DLA LUDZI
II MODUŁ od 01.01.2024r. do 31.03.2024r.
BĄDŹ DOBRY DLA ZWIERZĄT
III MODUŁ od 01.04.2024r. do 31.05.2024r.
BĄDŹ DOBRY DLA ROŚLIN
Projekt był realizowany od 3 października 2023 do 31 maja 2024.
W każdym z modułów klasa 1 b wybierała jedną spośród zaproponowanych lektur, do której wykonała co najmniej cztery zadania.Lektury były czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów, a także przez zaproszonych gości.
Po zrealizowaniu każdego modułu nauczyciel umieszczał na stronie projektu sprawozdanie w formie opisu wykonanych zadań, dzięki czemu otrzymał od autora projektu POTWIERDZENIE realizacji tego modułu. Klasa, nauczyciel, uczniowie otrzymali CERTYFIKATY końcowe, potwierdzające zakończenie trzech modułów.
W projekcie – innowacji brała udział klasa 1 b pod kierunkiem Beaty Sikorskiej - Żyrek

1

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie rozpoczęła 61 rok swojej działalności. 29.04.1972r. uroczyście przekazano Sztandar Szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W 1986r. zakończono budowę i przekazano nowy budynek klasom I-III. W 2009 r. przeprowadzono remont i modernizację szkoły, a rok później oddano do użytku boiska „Orlik”. W 2011 roku hucznie obchodziliśmy 50-lecie szkoły.