27 maja 2024r. chór „INOX” z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Grodkowie oraz chór „Incognito” z Publicznej Szkoły Podstawowej w Kolnicy udały się do Červenki w Republice Czeskiej. Wizyta odbyła się w ramach realizacji projektu „Połączyła nas muzyka – Hudba nás spojuje” w oparciu o realizację przez chór „INOX” z grodkowskiej „trójki” zadania publicznego: Współpraca międzynarodowa, w tym realizacja projektów z udziałem miast partnerskich. Gospodarzem tegorocznej edycji projektu był chór „Červeňáček” z Základní škola a Mateřská škola Červenka w Czechach
Punktem kulminacyjnym podsumowania projektu był koncert pod dwujęzycznym tytułem „Połączyła nas muzyka – Hudba nás spojuje”, w którym na scenie sali Sokolovna w Července zaprezentowały się chóry „INOX”, „Červeňáček” oraz „Incognito”. Koncert rozpoczął się wspólnym wykonaniem przez trzy chóry kanonu pod tytułem „So, so, la, la”. Następnie każdy z chórów zaprezentował się w przygotowanym przez siebie programie. Koncert zakończył się wspólnym wykonaniem utworu „Alleluja”, w którym pierwsza zwrotka zabrzmiała w języku angielskim, druga po czesku, a trzecia po polsku.
W tym roku występy wokalne poprzedziły różnorodne integracyjne formy działań artystycznych. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od warsztatów wokalnych, gdzie uczniowie ćwiczyli wspólne wykonanie utworów „So, so, la, la” i „Alleluja”. Następnie odbyły się warsztaty taneczne zakończone wspólnym wykonaniem „Belgijki”. Odbyły się również integracyjne warsztaty plastyczne, w ramach których powstały prace pod tytułem „Kadry ze świata baśni”.
Po obiedzie udaliśmy się na krótką wycieczkę do Litovela, podczas której poznaliśmy zabytki i przyrodę tego urokliwego miasteczka oraz daliśmy krótki występ w miejscowym Biurze Informacji Turystycznej.
Celem, trwającego od 2016 roku, projektu jest rozwijanie kontaktów międzynarodowych i współpracy między chórami „INOX”, „Incognito” i „Červeňáček” na polsko – czeskim pograniczu. Tworzenie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownego działania, procesu twórczego – wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności, rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień artystycznych uczniów, upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży idei wspólnych działań artystycznych, przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez stwarzanie sytuacji zachęcających uczniów do bezpośrednich kontaktów językowych oraz zwiększenie motywacji do nauki języków obcych.
Poprzez udział w warsztatach integracyjnych dzieci należące do chórów miały możliwość poprzez bezpośredni kontakt poznania swoich rówieśników żyjących w sąsiednim kraju i nawiązania przyjaźni. Udział w warsztatach pozwolił na przełamywanie barier komunikacyjnych poprzez przyzwyczajenie uczniów do bezpośrednich kontaktów językowych w formie wspólnego śpiewu, zajęć plastycznych i  tanecznych oraz zmotywował ich do nauki języków obcych.
W tym miejscu chcieliśmy bardzo podziękować instytucjom, które od lat wspierają nas finansowo w realizacji naszej współpracy w ramach projektu „Połączyła nas muzyka – Hudba nás spojuje”. Są to: Urząd Miasta w Grodkowie i Bank Spółdzielczy w Grodkowie. Wyrazy naszej wdzięczności kierujemy również do wszystkich, którzy swoją pracą, dobrym słowem i miłym gestem wsparli nas w realizacji tego projektu.
2

 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie rozpoczęła 61 rok swojej działalności. 29.04.1972r. uroczyście przekazano Sztandar Szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W 1986r. zakończono budowę i przekazano nowy budynek klasom I-III. W 2009 r. przeprowadzono remont i modernizację szkoły, a rok później oddano do użytku boiska „Orlik”. W 2011 roku hucznie obchodziliśmy 50-lecie szkoły.