Szkolny Klub Wolontariatu

W lutym ubiegłego roku rozpoczął w naszej szkole działalność Szkolny Klub Wolontariatu. Zadaniem Klubu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, angażowanie dzieci i młodzież w dobrowolną, nieodpłatną i świadomą pomoc innym, wspieranie różnego typu inicjatyw charytatywnych i kulturalnych.
Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postaw: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych. Działania wolontariatu szkolnego będą skupiały się w obszarze pomocy koleżeńskiej na terenie szkoły ale także szerzej, na rzecz środowiska lokalnego. Klub Wolontariusza stwarza możliwość organizowania konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji.

Do chwili obecnej Szkolny Klub Wolontariatu przeprowadził dwie akcje. Jedną z nich było wyjście z grupą wolontariuszy na cmentarz miejski w dniu 29 października. Celem tej wyprawy było wyszukanie i uprzątnięcie zaniedbanych grobów. Młodzież wywiązała się z zadania celująco.
Druga akcja odbyła się w minionym roku szkolnym, gdy nasi wolontariusze we współpracy z panem Wiesławem Jakubowskim i jego zespołem, zaprezentowali uczniom naszej szkoły przedstawienie pt.: „Warto być dobrym”. Przedstawienie promowało ideę wolontariatu. Wskazywało na piękno otaczającego nas świata i rolę człowieka w tym świecie. Członkowie klubu przygotowali także plakaty, które były zaprezentowane podczas przedstawienia.
M. Tomaszewska, E. Tomala