Kiermasz Wielkanocny

Szkolny Klub Wolontariatu wraz z Samorządem Uczniowskim zorganizował Kiermasz Wielkanocny. Kiermasz odbył się między 3 a 5 Kwietnia 2023 roku. Dochód z kiermaszu zostanie przeznaczony na „Strefę wypoczynku” dla uczniów naszej szkoły. Uczniowie Szkolnego Klubu Wolontariuszy i Samorząd Uczniowski bardzo chętnie i aktywnie wzięli udział w kiermaszu.

 

Jarmark Wielkanocny

2 kwietnia 2023 roku nasza szkoła po raz pierwszy uczestniczyła w Gminnym Jarmarku Wielkanocnym. Szkolny Klub Wolontariatu wspólnie z Samorządem Uczniowskim przygotował stoisko szkoły, a rodzice naszych uczniów bardzo licznie włączyli się do czynnego uczestnictwa w Jarmarku. Wszystkim rodzicom i uczniom serdecznie dziękujemy za pomoc i zaangażowanie.

 

Schowek05 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

29 stycznia 2023 roku odbył się 31 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku w akcji zbierania do puszek wzięli uczniowie Szkolnego Klubu Wolontariatu. W niedzielę z samego rana odbyła się odprawa uczniów w sztabie. 12 uczniów naszej szkoły pod opieką p. M. Dawid – Arszyńskiej z ogromnym zapałem wyruszyło z puszkami na ulice Grodkowa.

 

Akcja “Szlachetna Paczka”

13 listopada ruszyła kolejna edycja „Szlachetnej Paczki”. Podobnie jak w minionych latach, nasza szkoła włączyła się do akcji. Wsparliśmy samotną osobę zamieszkującą powiat brzeski. Dzięki zaangażowaniu UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI udało nam się zrealizować wszystkie punkty z listy: żywność długoterminowa, środki czystości, kosmetyki, ręczniki, koce, kurtka. W sumie uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariatu spakowali 25 paczek.
10.12 2022 roku paczki zostały przewiezione do punktu Caritas w Brzegu. Dziękujemy wszystkim osobą, które zaangażowały się w zbiórkę, pakowanie, oznaczanie paczek jaki i ich przewiezienie.
Ta zbiórka była dla nas wszystkich piękną lekcją pokory i serdeczności. Nasze dzieci nauczyły się, że warto pomagać, gdyż dobro powraca.

Akcja sprzątanie opuszczonych grobów na cmentarzu parafialnym w Grodkowie

Szkolne Koło Wolontariatu po raz kolejny zorganizowało akcję „Sprzątamy zaniedbane i opuszczone groby”. 20 października 2022 roku o godzinie 16.00 wolontariusze wraz z opiekunami koła p. Edytą Maciąg – Chmielewska i p. Agnieszką Kunicką spotkali się na cmentarzu w celu uporządkowania zaniedbanych grobów. Przynieśli worki, rękawice, narzędzia ogrodnicze i znicze.
Wolontariusze wykazali się zorganizowaniem i pracowitością. Radością napawa fakt, że potraktowali czwartkowe popołudnie jako lekcję szacunku i pamięci o przodkach.
Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Schowek02

Akcja „Karma dla zwierząt”

W październiku Szkolny Klub Wolontariatu wraz z p. V. Kata – Lach i p. A. Popielą zorganizował zbiórkę karmy dla zwierząt dla podopiecznych z Grodkowskiego Stowarzyszenia Pomocy dla Zwierząt „Misiek”. Głównym założeniem i celem akcji było uwrażliwienie dzieci na los bezdomnych zwierząt oraz chęć kształtowania gotowości niesienia pomocy.
Uczniowie naszej szkoły bardzo licznie włączyli się do akcji. Zbieraliśmy karmę, koce, ręczniki dla psów i kotów. Wszystkie dary zostały przekazane do Stowarzyszenia „Misiek”.

Schowek03

 

W lutym ubiegłego roku rozpoczął w naszej szkole działalność Szkolny Klub Wolontariatu. Zadaniem Klubu jest zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu, angażowanie dzieci i młodzież w dobrowolną, nieodpłatną i świadomą pomoc innym, wspieranie różnego typu inicjatyw charytatywnych i kulturalnych.
Celem Klubu jest rozwijanie wśród młodzieży postaw: pomocy, otwartości, życzliwości, bezinteresowności i wrażliwości na potrzeby innych. Działania wolontariatu szkolnego będą skupiały się w obszarze pomocy koleżeńskiej na terenie szkoły ale także szerzej, na rzecz środowiska lokalnego. Klub Wolontariusza stwarza możliwość organizowania konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji.

Do chwili obecnej Szkolny Klub Wolontariatu przeprowadził dwie akcje. Jedną z nich było wyjście z grupą wolontariuszy na cmentarz miejski w dniu 29 października. Celem tej wyprawy było wyszukanie i uprzątnięcie zaniedbanych grobów. Młodzież wywiązała się z zadania celująco.
Druga akcja odbyła się w minionym roku szkolnym, gdy nasi wolontariusze we współpracy z panem Wiesławem Jakubowskim i jego zespołem, zaprezentowali uczniom naszej szkoły przedstawienie pt.: „Warto być dobrym”. Przedstawienie promowało ideę wolontariatu. Wskazywało na piękno otaczającego nas świata i rolę człowieka w tym świecie. Członkowie klubu przygotowali także plakaty, które były zaprezentowane podczas przedstawienia.
M. Tomaszewska, E. Tomala