STATUT Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie obowiązujący od 13 września 2022r - tekst ujednolicony.

REGULAMIN dotyczący zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego 

REGULAMIN przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

REGULAMIN organizacji klas o zwiększonej liczbie godzin wychowania fizycznego

REGULAMIN wycieczek szkolnych

PROCEDURA zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych

PROCEDURA organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

CEREMONIAŁ SZKOLNY

PROCEDURA postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19

REGULAMIN świetlicy szkolnej 

REGULAMIN pracy zdalnej

REGULAMIN organizacji klas o zwiększonej liczbie godzin wychowania fizycznego

REGULAMIN przyznawania stypendium  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie rozpoczęła 61 rok swojej działalności. 29.04.1972r. uroczyście przekazano Sztandar Szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W 1986r. zakończono budowę i przekazano nowy budynek klasom I-III. W 2009 r. przeprowadzono remont i modernizację szkoły, a rok później oddano do użytku boiska „Orlik”. W 2011 roku hucznie obchodziliśmy 50-lecie szkoły.