foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
“Nie jestem bardzo bystry, po prostu długo siedzę nad problemem.” Albert Einstein"

 
 

 

STATUT Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie obowiązujący od 17 września 2021r - tekst jednolity.

REGULAMIN dotyczący zasad funkcjonowania dziennika elektronicznego 

REGULAMIN przyznawania stypendium za wysokie wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe

REGULAMIN organizacji klas o zwiększonej liczbie godzin wychowania fizycznego

REGULAMIN wycieczek szkolnych

PROCEDURA zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych

PROCEDURA organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

CEREMONIAŁ SZKOLNY

PROCEDURA postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia objawów choroby COVID-19 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Grodkowie w roku szkolnym 2021/2022.

REGULAMIN świetlicy szkolnej 

REGULAMIN pracy zdalnej

Copyright © 2022 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie Rights Reserved.