Samorząd Uczniowski

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Grodkowie

29 października odbyły się w naszej szkole drugie wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem najstarszej grupy uczniów. Zgłoszonych zostało aż 9 kandydatów:
1.Chudak Kaja
2.Gardas Filip
3.Jurasz Zofia
4.Krawczyk Martyna
5.Kubieniec Bartosz
6.Martynowicz Monika
7.Niedopytalska Lena
8.Podstawka Karol
9.Reil Julia
W wyniku głosowania, największe poparcie uzyskał Bartosz Kubieniec z kl. 8b.
Bartek będzie reprezentował uczniów naszej szkoły poprzez aktywne
uczestnictwo w działalności Rady.
Gratulujemy zwycięzcy!!!

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
24.09.2021 r. w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli uczniowie z klas V – VIII oraz wszyscy nauczyciele. Każdy wyborca mógł oddać głosy na trzech wybranych przez siebie kandydatów.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład samorządu Szkoły Podstawowej weszły osoby o największej liczbie głosów i są to:
Bartłomiej Mazurczak
Aurelia Bohdziul

Monika Martynowicz
Martyna Krawczyk
Maksymilian Ćwik
Filip Kusek
Arkadiusz Hulbój
Szymon Doskoocz
Agata Zimecka
Antonina Sobstel 

Pozostali członkowie to:
Nazarii Yanchyshyn 
Kaja Chudak 
Maria Zatorska
Amelia Cichocka


Lena Niedopytalska - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego 
Karol Postawka - zastępca Przewodniczącego

Zofia Jurasz - skarbnik / sekretarz

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie rozpoczęła 61 rok swojej działalności. 29.04.1972r. uroczyście przekazano Sztandar Szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W 1986r. zakończono budowę i przekazano nowy budynek klasom I-III. W 2009 r. przeprowadzono remont i modernizację szkoły, a rok później oddano do użytku boiska „Orlik”. W 2011 roku hucznie obchodziliśmy 50-lecie szkoły.