Praca pedagoga szkolnego i pedagogów specjalnych

W tym roku szkolnym opiekę pedagogiczną nad uczniami sprawują:

-pedagog szkolny - Pani Teresa Laszkiewicz - kontakt - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-pedagog specjalny - Pani Dorota Ryba (klasy I-III) - kontakt- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-pedagog specjalny -  Pani Jolanta Fujarczuk (klasy IV-VIII) - kontakt- Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań pedagogów należą w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogiczne
Kontakt e-mailowy  lub przez dziennik elektroniczny.

APEL PEDAGOGA SZKOLNEGO

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
• Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
• Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
• Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
• Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
• Chciałbyś z kimś porozmawiać.
• Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób (wolontariat)
• Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:
• niepokoi Cię zachowanie dziecka
• chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
• masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole
• potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
• masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
• szukasz pomocy