Harmonogram wydawania posiłków

Harmonogram wydawania posiłków w roku szkolnym 2022/2023

 

 

W razie nieobecności dziecka w szkole rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie szkołę do godziny 8:00 danego dnia.

Informacja dla rodziców o odpłatności za żywienie:

Wpłaty dokonywane są  na konto żywieniowe:

67 1020 3668 0000 5202 0289 9839  do 10 każdego miesiąca.

W tytule należy podać:

- imię i nazwisko dziecka,

- klasę, do której uczęszcza dziecko,

- kwotę do zapłaty (podaną przez panią intendentkę) oraz miesiąc, za który dokonywana jest płatność.

W nazwie odbiorcy należy wpisać:

                Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

Nazwa zleceniodawcy to w/w dziecko.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie rozpoczęła 61 rok swojej działalności. 29.04.1972r. uroczyście przekazano Sztandar Szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W 1986r. zakończono budowę i przekazano nowy budynek klasom I-III. W 2009 r. przeprowadzono remont i modernizację szkoły, a rok później oddano do użytku boiska „Orlik”. W 2011 roku hucznie obchodziliśmy 50-lecie szkoły.