foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
“Nie jestem bardzo bystry, po prostu długo siedzę nad problemem.” Albert Einstein"

 
 

 

Harmonogram wydawania posiłków w roku szkolnym 2021/2022

 

 

W razie nieobecności dziecka w szkole rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie szkołę do godziny 8:00 danego dnia.

Informacja dla rodziców o odpłatności za żywienie:

Wpłaty dokonywane są  na konto żywieniowe:

67 1020 3668 0000 5202 0289 9839  do 10 każdego miesiąca.

W tytule należy podać:

- imię i nazwisko dziecka,

- klasę, do której uczęszcza dziecko,

- kwotę do zapłaty (podaną przez panią intendentkę) oraz miesiąc, za który dokonywana jest płatność.

W nazwie odbiorcy należy wpisać:

                Gminny Zarząd Szkół i Przedszkoli w Grodkowie

Nazwa zleceniodawcy to w/w dziecko.

Copyright © 2022 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grodkowie Rights Reserved.