SKRZYNKA BEZPIECZEŃSTWA (anonimowa skrzynka na sygnały) przeznaczona jest dla rodziców na przekazywanie informacji dotyczących zagrożeń występujących w szkole. Zgłoszeń dokonuje sie poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego w załączniku. Skrzynka wywieszona jest na parterze szkoły, obok gabloty ze sztandarem.

Do pobrania

 

PROCEDURY

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCA ZAPOBIEGANIA I PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W GRODKOWIE

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH - WERSJA DLA UCZNIA

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy z siedzibą w Grodkowie przy ul. Morcinka 2, 49 – 200 Grodków reprezentowana przez Dyrektora Szkoły;
  2. inspektorem ochrony danych w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie jest Radca Prawny Pan Marcin Wilczek, e-mail. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zadań wynikających z prawnych obowiązków ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie, w tym celów statutowych Szkoły, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres kształcenia dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie, a po zakończeniu kształcenia do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody;
  5. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  6. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  7. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak w celu należytego kształcenia dzieci, a w efekcie wypełniania prawnych obowiązków ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie, przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne, konsekwencją zaś niepodania danych osobowych będzie niewykonanie czynności  w wyżej wymienionym zakresie.

Klauzula COVID-19


Szanowni Państwo,
realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, w skrócie zwane RODO) informujemy, że w ramach nauki zdalnej:


1.Administratorem danych osobowych jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lopmpy w Grodkowie, tel: 77/4155356 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3.Dane osobowe ucznia i jego rodziców będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493), zgodnie z art. 6 lit. e RODO.
4.Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji obowiązku nauki.
5.Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
6.Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych, w szczególności dostawcom narzędzi wykorzystywanych do kształcenia na odległość:
•Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej Moodle,
•Dziennikowi elektronicznemu UONET+,
•Platformie edukacyjnej EDUELLO.
7.Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8.Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Józefa Lompy w Grodkowie rozpoczęła 61 rok swojej działalności. 29.04.1972r. uroczyście przekazano Sztandar Szkoły ufundowany przez Komitet Rodzicielski. W 1986r. zakończono budowę i przekazano nowy budynek klasom I-III. W 2009 r. przeprowadzono remont i modernizację szkoły, a rok później oddano do użytku boiska „Orlik”. W 2011 roku hucznie obchodziliśmy 50-lecie szkoły.